Latvijas Grāmatvedības klubs – viss, lai labi grāmatveži kļūtu izcili!

Grāmatveža pienākums un atbildības loks mūsdienās ir liels un patiesībā kļūst arvien plašāks, ņemot vērā pastāvīgi mainīgās nodokļu normas, grāmatveža statusa prasības un pieaugošo birokrātisko slogu, kas gulstas uz katra grāmatveža pleciem. Lai palīdzētu grāmatvežiem vienmēr būt uzdevumu augstumos un atvieglotu viņu darbu, sniedzot neierobežotu palīdzību jaunu likumu un zināšanu apguvē.

Latvijas Grāmatvedības klubs veidots tā, lai palīdzētu grāmatvežiem atsvaidzināt teorētiskās zināšanas, iegūt plašāku skatījumu un pilnveidotu to prasmi pareizi interpretēt likuma normas, kas, kā zināms, nepārtraukti mainās. LGK sniegtās iespējas palīdzēs grāmatvežiem ne tikai būt informētiem, kā saskaņā ar jaunākajām likuma izmaiņām sagatavot gada pārskatus un konsolidētos gada pārskatus, kā arī to, kā kompetenti veikt citus likumā noteiktos pienākumus, bet arī celt savu kvalifikāciju un pārliecinoši virzīties augšup pa karjeras kāpnēm.

LGK palīdz grāmatvežiem vienmēr būt informētiem par jaunumiem likumdošanā un saņemt ievērojamas izaugsmes iespējas. Ar Latvijas Grāmatvedības kluba palīdzību grāmatveži var saņemt nepārtrauktu, aktuālu informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, kas regulē organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaiti, speciālistu konsultācijas, kā arī pieeju ievērojamam skaitu materiālu, kas palīdzēs tiem savu darbu izpildīt precīzi un bez kļūdām.  

“Šajā laikā, kad likumi mainās gaismas ātrumā, grāmatvežiem arvien biežāk ir nepieciešams papildināt savas zināšanas grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumos un īpaši nozīmīgs tam ir atbalsts un informācija, ko sniedz dalība Latvijas Grāmatvedības klubā. Tie ir metodiskie materiāli, semināri grāmatvežiem un finanšu vadītājiem, un ekspertu atbildes uz jautājumiem saistībā ar nodokļu un grāmatvedības jomu, ko par vērtīgāko atzinuši LGK dalībnieki,” norāda “Nodokļu likumdošanas izglītības centra” un Latvijas Grāmatvedības kluba vadītāja Jadviga Neilande.

Zinošs un profesionāls grāmatvedis, kas izprot mūsdienu tehnoloģiskos izaicinājumus, pārzina likumdošanu un nodokļu jautājumus, ir neatsverama nepieciešamība katrā uzņēmumā!

Personāla vadītāju klubs – īsts atbalsts un zināšanu avots katram personāla vadības komandas dalībniekam katrā uzņēmumā un iestādē.

dalība “Nodokļu likumdošanas izglītības centra” (NLIC) grāmatvedības un nodokļu semināros, kas regulāri tiek organizēti par dažādām aktuālām tēmām – izmaiņām Grāmatvedības likumā, citos normatīvajos aktos, nodokļu uzskaitē un iekasēšanas kārtībā u.c. Aktuālos NLIC seminārus vienmēr varat skatīt https://registreties.com/lgk-seminari/ (viena grāmatvedības semināra cena – EUR 99 līdz 149 + PVN, bet LGK dalībniekiem – PAR BRĪVU).

Tā, piemēram, ieskatam – 2024. gada sākumā īpašu popularitāti bija iemantojuši semināri “Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā”, “Finanšu vadības pamati vadītājiem”, “Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana lauksaimniecībai”, “Grāmatvedības uzskaite un gatavošanās gada pārskatam”, “UIN deklarācijas praktiska sagatavošana”, “Viss par debitoru parādu atgūšanu ārkārtējās situācijas laikā”, “Svarīgi jautājumi PVN piemērošanā uzņēmumiem un iestādēm”, “Darījumi skaidrā naudā – iespējamie riski un soda sankcijas”, “Personāla izmaksas, kas nav apliekamas ar nodokļiem, un kā tās optimizēt?”, “Grāmatvedības uzskaite ES, valsts un pašvaldību projektos”, “Kā sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti” un daudzi citi;

kvalifikācijas celšanas kurss grāmatvežiem, kas sniedz iespēju pilnveidot savu kvalifikāciju, kā arī saņemt nodokļu ekspertu atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem. Kvalifikācijas celšanas kurss ir ļoti noderīgs praktizējošiem grāmatvežiem, kuri vēlās papildināt savas zināšanas par grāmatvedības uzskaites un nodokļu likumdošanas jaunumiem. Kursos galvenokārt tiks izskatītas tēmas par PVN, UIN, VSAOI, IIN un citu nodokļu aprēķinu un piemērošanas aktualitātēm, jo normatīvo aktu izmaiņas bieži vien ir ļoti dinamiskas (kvalifikācijas celšanas kursa cena – no EUR 420 + PVN, bet LGK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

dalība biznesa konferencēs “GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 2024”, kas divas reizi gadā – pavasarī un rudenī tiešsaistē pulcē nozares ekspertus, uzņēmējus un citus interesentus uz lekcijām un diskusijām par nodokļu likumdošanas aktualitātēm (dalības maksa vienā konferencē – EUR 79, bet LGK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

dalība “NODOKĻU KONFERENCE 2025”, kas reizi gadā – decembrī tiešsaistē pulcē nozares ekspertus, uzņēmējus un citus interesentus uz lekcijām un diskusijām par nākamā gada nodokļu likumdošanas aktualitātēm (dalības maksa vienā konferencē – EUR 79, bet LGK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

dalība biznesa konferencē “DARBA TIESĪBAS 2025”, kas reizi gadā – janvārī tiešsaistē pulcē nozares ekspertus, uzņēmējus un citus interesentus uz lekcijām un diskusijām par darba tiesību un darba ņēmēju un devēju nodokļu likumdošanas aktualitātēm (dalības maksa vienā konferencē – EUR 79, bet LGK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

metodiskie materiāli grāmatvežiem “Grāmatvedības organizācijas dokumenti, 2024. gads” – GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJAS DOKUMENTU SISTĒMAS IEVIEŠANAI JŪSU ORGANIZĀCIJĀ. Atbilstoši LR Grāmatvedības likumam, katrā organizācijā ir jābūt sagatavotiem un pieejamiem materiāliem par grāmatvedības organizācijas kārtību. Pamatojoties uz Grāmatvedības likuma 31. panta 2. punktu, uzņēmuma vadītājam ir pienākums nodrošināt grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu, izdošanu un tajos noteiktās kārtības ievērošanu uzņēmumā. Metodisko materiālu “Grāmatvedības organizācijas dokumenti, 2024. gads” mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu organizācijas grāmatvedība ir sakārtota saskaņā ar likumdošanas prasībām un atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Plašāk par materiāliem: https://registreties.lv/gramatvedibas-organizacija (metodisko materiālu cena – EUR 420, bet LGK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

metodiskie materiāli “NILLTPFN IKS uzņēmumiem, to grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.”, kas svarīgi ikvienam grāmatvedim, nodokļu konsultantam un revidentam, kas vēlas nodrošināt sekmīgu likuma izpildi un izvairīties no iespējamajiem prasību pārkāpumiem, kā arī, LAI IZVEIDOTU LIKUMAM ATBILSTOŠU IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMU SAVĀ ORGANIZĀCIJĀ. Ietverti arī papildinājumi un atjauninājumi. Materiāli veidoti tā, lai ikviens labāk izprastu AML (Anti-Money Laundering) sistēmas darbības principus, to, kādi dokumenti nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei, kā arī NILLTPFN likuma prasību sekmīgai nodrošināšanai. Materiāli palīdzēs iepazīties ar NILLN likuma izpildes prasībām, uzzināt visu svarīgāko par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. Plašāk par materiāliem: https://registreties.lv/nilln-gramatveziem (metodisko materiālu cena – EUR 340, bet LGK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

metodiskie materiāli “Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma”, kas ir nozīmīgi, lai novērstu komersantu iesaistīšanos starptautisko un nacionālo sankciju prasību pārkāpšanā vai apiešanā, kā arī, LAI IZVEIDOTU LIKUMAM ATBILSTOŠU IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMU SAVĀ ORGANIZĀCIJĀ. Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu ir nepieciešams izstrādāt visiem komersantiem, arī tiem, kuri nav Sankciju likuma subjekti. Ietverti arī papildinājumi un atjauninājumi. Efektīva Sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēma ir būtisks priekšnosacījums, lai organizācija spētu nodrošināt atbilstību regulējošām prasībām un izvairītos no reputācijas, finansiālās stabilitātes, tiesvedības un citiem riskiem, kas var apdraudēt organizācijas darbību. Plašāk par materiāliem: https://registreties.lv/sankcijas (metodisko materiālu cena – EUR 280, bet LGK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

regulāras diskusijas un viedokļu apmaiņa ar citiem grāmatvežiem, nodokļu ekspertiem, revidentiem par aktualitātēm nozarē (ieguvums – nenovērtējams);

nodokļu konsultantes Jadvigas Neilandes atbildes uz LGK dalībnieku jautājumiem saistībā ar grāmatvedības un nodokļu jomu (ieguvums – nenovērtējams). Lūdzu ņemiet vērā, ka sarežģītākos gadījumos, kad nepieciešama papildus iedziļināšanās konkrētas organizācijas situācijā, datu un likumdošanas normu papildus analīze, tā var tikt attiecināta kā nodokļu konsultācija, kas tiek apmaksāta vispārējā kārtībā – EUR 50/h.

Gada dalības maksa Latvijas Grāmatvedības klubā sastāda tikai EUR 1140 + PVN par 12 mēnešu periodu. LGK varat pieteikt arī vairākus dalībniekus no vienas organizācijas. Par katru nākamo vienas organizācijas LGK dalībnieku gada maksai tiek piemērota 50% atlaide.

LĪDZ 31. JŪLIJAM DALĪBAI LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS KLUBĀ 50% ATLAIDE AR PROMO KODU: LGK50 – TIKAI EUR 570 + PVN par 12 mēnešu periodu.

Lai pieņemtu pareizos lēmumus finanšu vadības jautājumos un nepārmaksātu nodokļu nomaksā, nepārtraukti jābūt lietas kursā par izmaiņām likumdošanā, kā arī grāmatvedības organizēšanā. LGK palīdz informāciju saņemt regulāri, turklāt tā ir arī iespēja konsultēties un rast atbildes uz jautājumiem, kas aktuāli tieši konkrētam uzņēmumam. “Uzņēmumi novērtē to, ka reizi gadā, samaksājot salīdzinoši simbolisku dalības maksu, Latvijas Grāmatvedības Klubā visu gadu var neuztraukties, ka garām tiks palaista vērtīga informācija, kas varētu atsaukties uz uzņēmuma darbības rezultātiem,” komentē Latvijas Grāmatvedības kluba vadītāja Jadviga Neilande.

Maira Lāce, Latvijas Grāmatvedības kluba pasniedzēja. Profesionāla grāmatvede ar vairāku gadu darba pieredzi. Strādājusi grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā, kurā tiek apkalpotas gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, labprāt organizē un vada dažādus pasākumus. Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem. Interesanti, saistoši un atraktīvi palīdzēs apgūt vissarežģītākos grāmatvedības jautājumus. Ieguvusi bakalaura grādu Finanšu vadībā.

Latvijas Grāmatvedības klubs – tā ir lieliska kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja katram grāmatvedim! Tā ir iespēja uzzināt visas jaunākās aktualitātes pirmajiem un sekot līdzi likumu un nodokļu izmaiņām. Regulārās un niansētās apmācības grāmatvedības jomas pārstāvjiem un arī uzņēmējiem atsvaidzinās zināšanas un neļaus aizmirst tik svarīgos noteikumus veiksmīgai biznesa izaugsmei, kā arī jau iepriekš apgūtā informācija regulāri tiks papildināta ar jaunām aktualitātēm.

Atsauksmes par Latvijas Grāmatvedības klubu:

Apkopojums – kādi tad ir katras organizācijas ieguvumi no dalības Latvijas Grāmatvedības klubā?

Kontaktinformācija:
Latvijas Grāmatvedības klubs
Tālrunis +371 28242360
E-pasts: info@gramatvedibasklubs.lv

Lai pieteiktos dalībai Latvijas Grāmatvedības klubā, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu: